Společnost

IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických aplikací) působí na trhu od roku 1992. Je výhradně českou společností, která se orientuje na rozvoj a nabídku systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. V současné době je IMA předním dodavatelem identifikačních systémů pro firemní a veřejnou a státní sféru.

Společnost IMA se zaměřuje na tři klíčové oblasti svého působení:

  • Distribuce kompletních identifikačních systémů pro celou Českou republiku včetně speciálních služeb: testování nejnovějších technologií, zabezpečení systémů proti defraudacím, uplatnění vlastních řešení ve spolupráci se zahraničními dodavateli atd.
  • Kromě vlastních produktů a řešení IMA poskytuje vývojové kapacity pro špičkové partnery na světovém trhu, jakými jsou např. Ingenico, Bull nebo SPT Publicom.
  • Třetí hlavní oblast zájmu společnosti IMA se realizuje v tzv. inkubátoru, v rámci kterého firma poskytuje expertizy a konzultace a účastní se přípravy mezinárodních standardů a řešení projektů Evropské komise (eEurope, Platforma i2010, Rámcový program FP7…).

Co nabízíme klientům

  • Naším cílem je najít pro každého zákazníka ideální řešení respektující jeho finanční, technické i organizační požadavky.
  • Tvorba a zavedení identifikačního systému není jednorázovou záležitostí. Systém se buduje s dlouhodobým výhledem a jeho rozvoj je předurčen počáteční důkladnou přípravou - analýzou prostředí a všech možných řešení. (více ›› viz. Průběh zakázky )
  • Profesionálním přínosem společnosti IMA je vyhledání takového řešení, které není zbytečně složité (a drahé) a zároveň pokrývá současné i pravděpodobné budoucí potřeby klienta.
  • Praktická aplikace vyžaduje spolehlivé komponenty a podrobnou znalost jejich vlastností a funkcí. Úspěch totiž nespočívá pouze ve výběru typu identifikačního prvku (karty), ale v integraci a smysluplnosti jejího využití.
  • Společnost IMA zaručuje slučitelnost systému s mezinárodními standardy, a tím možnost integrace daného systému do prostředí EU. Zároveň využíváme zkušeností s přípravou standardů a norem, s testováním technologie jako i s harmonizací projektů a prostředí, ve kterých jsou provozovány.
  • U dodávaných systémů nabízíme spolupráci při komplexním řešení systému, který je stavěn jako otevřená mozaika a při správné koncepci je ho možné obohacovat o další doplňkové služby. Tak lze například identifikační kartu, původně určenou pro docházkový systém, používat pro výběr nápojů z výdejových automatů, povolení přístupu ke kopírovacím strojům, pro sledování a řízení průchodů dveřmi, pro výdej jídel v závodní jídelně atd. Kartu lze využít i jako jízdenku pro autobusovou přepravu zaměstnanců či pro bezpečný přístup k osobním počítačům.
  • Komplexní řešení zakázky také zpravidla zahrnuje vyškolení vybraných pracovníků pro zajištění běžné údržby, grafický návrh systému, výrobu, personalizaci a řízení oběhu karet.

Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 9:00 do 15:00

Telefon:(+420) 251 081 068

Kontakt na naši zákaznickou linku