Smlouva o dílo (SOD)

SOD je základním dokumentem, který definuje předmět dodávky i rámcovou představu rozvoje daného systému.


Systémový projekt

Zahrnuje analýzu realizovatelnosti, systémové řešení, přípravu PKI. Jedná se o společný dokument dodavatele a zákaznika, ve kerém jsou definovány cíle projektu, prostředí, organizační a technické vazby a změny, dotčené jiné systémy a jejich vzájemné ovlivnění.

 

Prováděcí projekt

Řeší praktickou část instalace, vychází ze systémového projektu. Z hlediska finanční transparentnosti dodávky je možné konkrétní cenu za instalaci definovat v této fázi, pokud nebyla smluvně zakotvena již předtím.

 

Instalace a implementace

Instalace HW, kabeláže a stavební úpravy, implementace SW, oživení systému. Tento krok vyžaduje přímou spolupráci IT zákazníka. Probíhají úvodní školení systému, zpravidla pro vedoucí pracovníky.

 

Předání do zkušebního provozu

Systém je převeden a předán zákazníkovi jako funkční, zatím bez důkladnějších zkušeností zákazníka s provozem.

 

Závěrečné předání systému do záručního provozu

Po vzájemném odsouhlasení a ukončení zkušebního provozu formou KV je zahájena standardní záruční péče a nadstandardní služby dle smlouvy.

 

Pozáruční a mimozáruční servis

Má různé úrovně. Nejčastěji formou je plné prodloužení záruky, které nemusí být časově ohraničeno. Podpora a rozvoj SW je řízena obdobně, může tvořit zcela samostatnou smlouvu. Zhlediska ekonomického je výhodnější uzavření pozáruční a mimozáruční smlouvy současně s implementační smlouvou.

 


Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 9:00 do 15:00

Telefon:(+420) 251 081 068

Kontakt na naši zákaznickou linku